Trang thông tin điện tử
Xã Hòa Bình - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hòa Bình

Lãnh đạo

1 Cáp Thị Gầng Chủ tịch UBND Xã
Số điện thoại: 0984.109.286
Email: gangct@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
2 Võ Văn Dũng Phó Chủ tịch UBND Xã
Số điện thoại: 0919.518.127
Email: dungvv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: VHXH
3 Nguyễn Thị An Phó Chủ tịch UBND Xã
Số điện thoại: 0918.068.565
Email: annt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế
4 Hoàng Thị Hiền CT. HĐND, PBT Đảng Ủy
Số điện thoại: 0917.802.440
Email: hienht@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
5 Lê Đức Khang PCT HĐND
Số điện thoại: 0941.826.384
Email: khangld@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách HĐND