Trang thông tin điện tử
Xã Hòa Bình - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hòa Bình

Xuất khẩu lao động Hàn Quốc được hỗ trợ vay vốn đến 100 triệu đồng
Ngày 01/6/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg  về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc. Theo đó, nhằm hỗ trợ lao động sang Hàn Quốc làm việc sẽ được Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn đến 100 triệu đồng.
Xem thêm